Κλινικές Μελέτες

Οι κλινικές μελέτες αποτελούν θεμέλιο της ιατρικής έρευνας και αναπτύσσουν την κατανόησή μας για τις ασθένειες, τις θεραπείες και την υγεία γενικότερα. Αποτελούν συστηματικά και επιστημονικά σχεδιασμένες μελέτες που διερευνούν την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια και την αποδοτικότητα νέων θεραπειών, διαγνωστικών μεθόδων ή άλλων ιατρικών παρεμβάσεων.

Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση των ιατρών στον τομέα της ακτινοθεραπείας αποτελεί έναν ζωτικό πυλώνα για την παροχή υψηλής ποιότητας ιατρικής φροντίδας σε ασθενείς με καρκίνο. Αυτή η εξειδικευμένη εκπαίδευση επιτρέπει στους ιατρούς να κατανοήσουν τη φύση της ακτινοθεραπείας, και να επιλέξουν τις κατάλληλες θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Νέα - Ανακοινώσεις

twitter

Ασθενείς

asthenis

Στην ενότητα αυτή αναρτώνται χρήσιμες Πληροφορίες-Οδηγίες για τους ασθενείς που υποβάλλονται σε Ακτινοθεραπεία. Κύρια επιδίωξη των Ακτινοθεραπευτών Ογκολόγων είναι η εξατομικευμένη φροντίδα του ασθενή σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα και η παράλληλη στήριξη του οργανισμού και του ψυχισμού του , με στόχο την πλήρη αποκατάσταση και την ικανοποιητική λειτουργικότητά του.

asthenis