ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ IMRT-VMAT

  • Πρωτοπαθείς & Δευτεροπαθείς όγκοι Εγκεφάλου (εκτός από την ολοκρανιακή ακτινοβόληση - χωρίς αποφυγή ιππόκαμπου).
  • Καρκίνοι Κεφαλής & Τραχήλου για όλες τις περιοχές (εκτός από καρκίνο γλωττίδας σταδίου Ι & ΙΙ).
  • Όγκοι του θυρεοειδούς αδένα΄.
  • Όγκοι του μεσοθωρακίου (π.χ. λεμφώματα, θυμώματα), συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου της τραχείας.
  • Καρκίνος του πνεύμονα με εκτεταμένη νόσο μεσοθωρακίου.
  • Μεσοθηλίωμα.

Περισσότερα