Η άσκηση της ιατρικής ως λειτούργημα: Ο ρόλος και η συμβολή της Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας στην αντιμετώπιση των ογκολογικών ασθενών.

Η άσκηση της Ιατρικής ορίζεται αρχικά ως λειτούργημα με σκοπό τη διατήρηση, βελτίωση και αποκατάσταση της σωματικής, πνευματικής και ψυχικής υγείας του ανθρώπου, αλλά και την ανακούφισή του από τον πόνο. H αντιμετώπιση του καρκίνου έχει τρεις θεραπευτικούς πυλώνες που μπορεί να εφαρμοστούν σε όλες τις μορφές του: τη χειρουργική, την ακτινοθεραπεία και τη χημειοθεραπεία – συστηματική θεραπεία.

Στη χώρα μας, περίπου το 60% των ασθενών με καρκίνο θα υποβληθούν σε ακτινοθεραπεία κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της αντινεοπλασματικής τους θεραπείας.

Περισσότερα