ΘΕΜΑΤΑ:

  1. Σωστή αναγραφή του πλήρη τίτλου ειδικότητας μας ως Ακτινοθεραπευτή Ογκολόγου σε όλα τα επίσημα έγγραφα, πύλες εισόδου του ΕΟΠΥΥ
  2. Συνταγογράφηση Ακτινοθεραπευτών Ογκολόγων
  3. Χορήγηση ΣΕΔ από Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους 

Αξιότιμε κύριε Πασχάλη, Όσον αφορά τα παραπάνω θέματα σας παραθέτουμε τις επίσημες θέσεις της ΕΕΑΟ

Περισσότερα