Από το 1981 µε το άρθρο 23 του ν. 1193/81/ΦΕΚ Α 220/20.8.81, διαχωρίστηκε η κοινή ειδικότητα της Ακτινολογίας-Ραδιολογίας, σε Ακτινοδιαγνωστική και Ακτινοθεραπευτική, ενώ το 1989 µετονοµάστηκε σε 'Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία' (ΠΔ 190/1989, ΦΕΚ 91/10-4-1989).

Περισσότερα