Μετά από 11 μήνες πλήρους εφαρμογής του ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης Ακτινοθεραπειών (eRadiotherapy – σχετ.1) και κατόπιν πραγματοποίησης Ιατρικού και Διοικητικού ελέγχου στις υποβολές των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ παρόχων υπηρεσιών Ακτινοθεραπείας, έχουν διαπιστωθεί συγκεκριμένα ζητήματα που χρήζουν διευκρινίσεων:

Περισσότερα