Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, του Τομέα Εσωτερικής Παθολογίας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με γνωστικό αντικείμενο «Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία».

Περισσότερα